Đổi Trả & Bảo Hành

Sản phẩm được tự do đổi trả trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày giao hàng. Quý khách hàng vui lòng giữ hàng hóa, bao bì, giấy tờ nhận hàng nguyên vẹn như lúc ban đầu.
Chúng tôi sẽ chịu chi phí vận chuyển cho việc đổi trả hàng nếu đó là lỗi của nhà sản xuất.

Sản phẩm được bảo hành chính hãng miễn phí trong khoảng thời gian đã nêu trong phần mô tả sản phẩm. Ngoài ra, nếu lỗi phát sinh do quý khách hàng thao tác sai trong quá trình lắp đặt, sử dụng, hoặc đã hết thời gian bảo hành, chúng tôi sẽ hỗ trợ một phần chi phí cho việc sửa chữa sản phẩm.

Trong thời gian chờ bảo hành sản phẩm, chúng tôi sẽ cho quý khách hàng mượn những sản phẩm có chức năng tương tự để sử dụng tạm thời.

Xin cảm ơn!