Hiển thị:
Đầu Ghi Hình NVR 16 Kênh Hikvision DS-7616NI-E1

Đầu Ghi Hình NVR 16 Kênh Hikvision DS-7616NI-E1

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7616NI-E1 Cổng vào Video/Audio Cổng IP video input 16-ch Cổng audio 2 chiều 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) Mạng Băng thông vào 160 Mbps Băng thông ra 80 Mbps Kết nối từ xa 128 Cổng ra Video/Audio Độ phân giải 6 MP/5 MP/4MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF /DCIF/2CIF/CIF/QCIF Độ phân giải cổng HDMI/VGA 1-ch, resolution: 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Audio output 1-ch, RCA (Linear, 1kΩ) Giải mã Độ phân giải xem trực tiếp/xem lại 6 MP/5 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF Khả năng 16-ch@4CIF, 12-ch@720p, 6-ch@1080p Mạng Giao thức TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP,..

4.590.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 16 Kênh Hikvision DS-7616NI-E2

Đầu Ghi Hình NVR 16 Kênh Hikvision DS-7616NI-E2

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7616NI-E2 Cổng vào Video/Audio Cổng vào IP video 16-ch Cổng audio 2 chiều 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) Mạng Băng thông vào 160 Mbps Băng thông ra 80 Mbps Kết nối từ xa 128 Cổng ra Video/Audio Độ phân giải 6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Độ phân giải cổng HDMI/VGA 1-ch, resolution: 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Cổng ra audio 1-ch, RCA (Linear, 1kΩ) Giải mã Độ phân giải xem trực tiếp/xem lại 6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Khả năng 16-ch@4CIF, 12-ch@720p, 6-ch@1080p Mạng Giao thức TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NF..

5.470.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 16 Kênh Hikvision DS-7616NI-K1(B)

Đầu Ghi Hình NVR 16 Kênh Hikvision DS-7616NI-K1(B)

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7608NI-K1 (B) Cổng vào Video/Audio Cổng vào IP video 16-ch Up to 8 MP resolution Cổng audio 2 chiều 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω) Mạng Băng thông vào 160 Mbps Băng thông ra 80 Mbps Cổng ra Video/Audio Độ phân giải 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Độ phân giải cổng HDMI 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Độ phân giải cổng VGA 1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Cổng ra audio 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) Giải mã Chuẩn H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 Độ phân giải xem trực..

4.100.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 16 Kênh Hikvision DS-7616NI-K2

Đầu Ghi Hình NVR 16 Kênh Hikvision DS-7616NI-K2

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7616NI-K2 Cổng vào Video/Audio Cổng vào IP video 16-ch Băng thông vào 160 Mbps Băng thông ra 160 Mbps Cổng ra Video/Audio Độ phân giải cổng ra HDMI 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Độ phân giải cổng ra VGA 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Cổng ra audio 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) Giải mã Chuẩn H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 Độ phân giải 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Xem lại đồng thời 16-ch Khả năng 2-ch @ 8 MP (25fps) / 4-ch @ 4MP (30fps) / 8-ch @ 1080p (30fps) ..

7.480.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 16 Kênh Hikvision DS-7616NI-K2/16P

Đầu Ghi Hình NVR 16 Kênh Hikvision DS-7616NI-K2/16P

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7616NI-K2/16P Cổng vào Video/Audio Cổng vào IP video 16-ch Băng thông vào 160 Mbps Băng thông ra 160 Mbps Cổng ra Video/Audio Độ phân giải cổng ra HDMI 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Độ phân giải cổng ra VGA 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Cổng ra audio 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) Giải mã Chuẩn H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 Độ phân giải 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Xem lại đồng thời 16-ch Khả năng 2-ch @ 8 MP (25fps) / 4-ch @ 4MP (30fps) / 8-ch @ 1080p (30fps) ..

13.360.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 16 Kênh Hikvision DS-7716NI-E4

Đầu Ghi Hình NVR 16 Kênh Hikvision DS-7716NI-E4

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7716NI-E4 Cổng vào Video/Audio Cổng vào IP video 16-ch Cổng audio 2 chiều 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) Mạng Băng thông vào 160Mbps Băng thông ra 80Mbps Kết nối từ xa 128 Cổng ra Video/Audio Độ phân giải 6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Tốc độ khung hình Main stream: 50 fps (P) / 60 fps (N) Sub-stream: 50 fps (P) / 60 fps (N) Cổng ra HDMI/VGA 1-ch, resolution: 1920 × 1080 /60Hz, 1600 × 1200 /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz, 1024 × 768 /60Hz Cổng ra audio 1-ch, RCA (Linear, 1KΩ) Giải mã Độ phân giải xem trực tiếp/xem lại 6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Khả năng 16-ch@4CIF, 12-ch@720P..

10.300.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 16 Kênh Hikvision DS-7716NI-E4/16P

Đầu Ghi Hình NVR 16 Kênh Hikvision DS-7716NI-E4/16P

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7716NI-E4/16P Cổng vào Video/Audio Cổng vào IP video 16-ch Cổng audio 2 chiều 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) Mạng Băng thông vào 160 Mbps Băng thông ra 80 Mbps Kết nối từ xa 128 Cổng ra video/audio Độ phân giải 6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Độ phân giải cổng ra HDMI/VGA 1-ch, resolution: 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Cổng ra audio 1-ch, RCA (Linear, 1kΩ) Giải mã Độ phân giải xem trực tiếp/xem lại 6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Khả năng 16-ch@4CIF, 12-ch@720p, 6-ch@1080p Mạng Giao thức TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, S..

16.010.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 16 Kênh Hikvision DS-7716NI-I4

Đầu Ghi Hình NVR 16 Kênh Hikvision DS-7716NI-I4

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7716NI-I4 Cổng vào Video/Audio Cổng vào IP video 16-ch Up to 12 MP resolution Cổng audio 2 chiều 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) Mạng Băng thông vào 160 Mbps Băng thông ra 256 Mbps Kết nối từ xa 128 Cổng ra Video/Audio Độ phân giải 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/ 4 MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF /CIF/QCIF Độ phân giải cổng ra HDMI 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Độ phân giải cổng ra VGA 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Cổng ra audio 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) Giải mã Chuẩn H.265/H.264/..

17.940.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 16 Kênh Hikvision DS-7716NI-K4

Đầu Ghi Hình NVR 16 Kênh Hikvision DS-7716NI-K4

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7716NI-K4 Cổng vào Video/Audio Cổng vào IP video 16-ch Băng thông vào 160 Mbps Băng thông ra 160 Mbps Cổng ra Video/Audio Độ phân giải cổng HDMI 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Độ phân giải cổng VGAA 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Cổng audio 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) Giải mã Chuẩn H.265/H.265+/H.264+/H.264/MPEG4 Độ phân giải 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/ VGA/4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF Xem lại đồng thời 16-ch Khả năng 2-ch @ 8 MP (25fps) / 4-ch @ 4MP (30fps) / 8-ch @ 1080p (30fps) ..

11.750.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 16 Kênh Hikvision DS-7716NI-K4/16P

Đầu Ghi Hình NVR 16 Kênh Hikvision DS-7716NI-K4/16P

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7716NI-K4/16P Cổng vào Video/Audio Cổng vào IP video 16-ch Băng thông vào 160 Mbps Băng thông ra 160 Mbps Cổng ra Video/Audio Độ phân giải cổng HDMI 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Độ phân giải cổng VGA 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Cổng audio 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) Giải mã Chuẩn H.265/ H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 Độ phân giải 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/ UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Xem lại đồng thời 16-ch Khả năng 2-ch @ 8 MP (25fps) / 4-ch @ 4MP (30fps) / 8-ch @ 1080p (30fps) ..

17.620.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 32 Kênh Hikvision DS-7632NI-E2

Đầu Ghi Hình NVR 32 Kênh Hikvision DS-7632NI-E2

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7632NI-E2 Cổng vào Video/Audio Cổng vào IP video 32-ch Cổng audio 2 chiều 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) Mạng Băng thông vào 160 Mbps Băng thông ra 80 Mbps Kết nối từ xa 128 Cổng ra Video/Audio Độ phân giải 6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Độ phân giải cổng HDMI/VGA 1-ch, resolution: 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Cổng ra audio 1-ch, RCA (Linear, 1kΩ) Giải mã Độ phân giải xem trực tiếp/xem lại 6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Khả năng 16-ch@4CIF, 12-ch@720p, 6-ch@1080p Mạng Giao thức TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NF..

8.770.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 32 Kênh Hikvision DS-7632NI-K2

Đầu Ghi Hình NVR 32 Kênh Hikvision DS-7632NI-K2

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7632NI-K2 Cổng vào Video/Audio Cổng vào IP video 32-ch Băng thông vào 256 Mbps Băng thông ra 160 Mbps Cổng ra Video/Audio Độ phân giải cổng ra HDMI 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Độ phân giải cổng ra VGA 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Cổng ra audio 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) Giải mã Chuẩn H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 Độ phân giải 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Xem lại đồng thời 16-ch Khả năng 2-ch @ 8 MP (25fps) / 4-ch @ 4MP (30fps) / 8-ch @ 1080p (30fps) ..

9.650.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 32 Kênh Hikvision DS-7632NI-K2/16P

Đầu Ghi Hình NVR 32 Kênh Hikvision DS-7632NI-K2/16P

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7632NI-K2/16P Cổng vào Video/Audio Cổng vào IP video 32-ch Băng thông vào 256 Mbps Băng thông ra 160 Mbps Cổng ra Video/Audio Độ phân giải cổng ra HDMI 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Độ phân giải cổng ra VGA 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Cổng ra audio 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) Giải mã Chuẩn H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 Độ phân giải 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Xem lại đồng thời 16-ch Khả năng 2-ch @ 8 MP (25fps) / 4-ch @ 4MP (30fps) / 8-ch @ 1080p (30fps) ..

15.610.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 32 Kênh Hikvision DS-7732NI-E4

Đầu Ghi Hình NVR 32 Kênh Hikvision DS-7732NI-E4

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7732NI-E4 Cổng vào Video/Audio Cổng vào IP video 32-ch Cổng audio 2 chiều 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) Mạng Băng thông vào 160Mbps Băng thông ra 80Mbps Kết nối từ xa 128 Cổng ra Video/Audio Độ phân giải 6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Tốc độ khung hình Main stream: 50 fps (P) / 60 fps (N) Sub-stream: 50 fps (P) / 60 fps (N) Cổng ra HDMI/VGA 1-ch, resolution: 1920 × 1080 /60Hz, 1600 × 1200 /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz, 1024 × 768 /60Hz Cổng ra audio 1-ch, RCA (Linear, 1KΩ) Giải mã Độ phân giải xem trực tiếp/xem lại 6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Khả năng 16-ch@4CIF, 12-ch@720P..

13.360.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 32 Kênh Hikvision DS-7732NI-I4

Đầu Ghi Hình NVR 32 Kênh Hikvision DS-7732NI-I4

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7732NI-I4 Cổng vào Video/Audio Cổng vào IP video 32-ch Up to 12 MP resolution Cổng audio 2 chiều 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) Mạng Băng thông vào 256 Mbps Băng thông ra 256 Mbps Kết nối từ xa 128 Cổng ra Video/Audio Độ phân giải 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/ 4 MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF /CIF/QCIF Độ phân giải cổng ra HDMI 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Độ phân giải cổng ra VGA 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Cổng ra audio 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) Giải mã Chuẩn H.265/H.26..

21.320.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 32 Kênh Hikvision DS-7732NI-K4

Đầu Ghi Hình NVR 32 Kênh Hikvision DS-7732NI-K4

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7732NI-K4 Cổng vào Video/Audio Cổng vào IP video 32-ch Băng thông vào 256 Mbps Băng thông ra 160 Mbps Cổng ra Video/Audio Độ phân giải cổng HDMI 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Độ phân giải cổng VGAA 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Cổng audio 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) Giải mã Chuẩn H.265/H.265+/H.264+/H.264/MPEG4 Độ phân giải 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/ VGA/4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF Xem lại đồng thời 16-ch Khả năng 2-ch @ 8 MP (25fps) / 4-ch @ 4MP (30fps) / 8-ch @ 1080p (30fps) ..

15.130.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 32 Kênh Hikvision DS-9632NI-I16

Đầu Ghi Hình NVR 32 Kênh Hikvision DS-9632NI-I16

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-9632NI-I16 Cổng vào Video/Audio Cổng vào IP video 32-ch Băng thông vào 320 Mbps Băng thông ra 256 Mbps, or 200 Mbps (when RAID is enabled) Cổng ra Video/Audio Cổng VGA1 /HDMI1 HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI2: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Cổng VGA2 /HDMI2 VGA1: 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz VGA2: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Cổng audio 2-ch, RCA (Linear, 1 K Ω) Giải mã..

66.460.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 32 Kênh Hikvision DS-9632NI-I8

Đầu Ghi Hình NVR 32 Kênh Hikvision DS-9632NI-I8

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-9632NI-I8 Cổng vào Video/Audio Cổng vào IP video 32-ch Up to 12 MP resolution Cổng audio 2 chiều 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω) Mạng Băng thông vào 320 Mbps or 200 Mbps (when RAID is enabled) Băng thông ra 256 Mbps, or 200 Mbps (when RAID is enabled) Kết nối từ xa 128 Cổng ra Video/Audio Độ phân giải 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/ UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Cổng ra CVBS (Optional) 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 Công ra VGA1 /HDMI1 HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz ..

48.030.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 4 Kênh Hikvision DS-7104NI-Q1

Đầu Ghi Hình NVR 4 Kênh Hikvision DS-7104NI-Q1

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7104NI-Q1 Cổng vào video Cổng vào IP video 4-ch Up to 4 MP resolution Mạng Băng thông vào 40 Mbps Băng thông ra 60 Mbps Cổng ra video Độ phân giải 4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF Độ phân giải HDMI/VGA 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Giải mã Chuẩn H.265+/H.265/ H.264+/H.264 Độ phân giải xem trực tiếp/tua lại 4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF Xem lại đồng thời 4-ch Khả năng 1-ch @ 4 MP / 2-ch @ 1080p Mạng Giao thức TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP,UPnP™ Ổ cứng SATA 1 SATA interface Khả năng Up to 6TB capacity for each di..

2.010.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 4 Kênh Hikvision DS-7104NI-Q1/4P

Đầu Ghi Hình NVR 4 Kênh Hikvision DS-7104NI-Q1/4P

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7104NI-Q1/4P Cổng vào video Cổng IP video input 4-ch Up to 4 MP resolution Mạng Băng thông vào 40 Mbps Băng thông ra 60 Mbps Cổng ra video Độ phân giải 4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF Độ phân giải cổng ra HDMI/VGA 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Giải mã Chuẩn H.265+/H.265/ H.264+/H.264 Độ phân giải xem trực tiếp/xem lại 4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF Xem lại đồng thời 4-ch Khả năng 1-ch @ 4 MP / 2-ch @ 1080p Mạng Giao thức TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP,UPnP™ Ổ cứng SATA 1 SATA interface Khả năng Up to 6TB capacity for each..

3.620.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 4 Kênh Hikvision DS-7104NI-Q1/4P/M

Đầu Ghi Hình NVR 4 Kênh Hikvision DS-7104NI-Q1/4P/M

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7104NI-Q1/4P/M Cổng vào Camera IP video 4-ch Up to 4 MP resolution Mạng Băng thông vào 40 Mbps Băng thông ra 60 Mbps Cổng ra video Độ phân giải 4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF Độ phân giải HDMI/VGA 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Giải mã Chuẩn H.265+/H.265/ H.264+/H.264 Độ phân giải xem trực tiếp/xem lại 4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF Xem lại đồng thời 4-ch Khả năng 1-ch @ 4 MP / 2-ch @ 1080p Quản lý mạng Giao thức TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP,UPnP™ Ổ cứng SATA 1 SATA interface Khả năng Up to 6TB capacity fo..

3.780.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 4 Kênh Hikvision DS-7104NI-Q1/M

Đầu Ghi Hình NVR 4 Kênh Hikvision DS-7104NI-Q1/M

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7104NI-Q1/M Cổng vào video Camera IP video 4-ch Up to 4 MP resolution Mạng Băng thông vào 40 Mbps Băng thông ra 60 Mbps Cổng ra video Độ phân giải 4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF Độ phân giải cổng ra HDMI/VGA 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Giải mã Chuẩn H.265+/H.265/ H.264+/H.264 Độ phân giả xem trực tiếp/xem lại 4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF Xem lại đồng thời 4-ch Khả năng 1-ch @ 4 MP / 2-ch @ 1080p Mạng Giao thức TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP,UPnP™ Ổ cứng SATA 1 SATA interface Khả năng Up to 6TB capacity for each disk..

2.170.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 4 Kênh Hikvision DS-7604NI-E1

Đầu Ghi Hình NVR 4 Kênh Hikvision DS-7604NI-E1

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7604NI-E1 Cổng vào Video/Audio Cổng IP video input 4-ch Cổng audio 2 chiều 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) Mạng Băng thông vào 40 Mbps Băng thông ra 80 Mbps Kết nối từ xa 32 Cổng ra Video/Audio Độ phân giải 6 MP/5 MP/4MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF /DCIF/2CIF/CIF/QCIF Độ phân giải cổng HDMI/VGA 1-ch, resolution: 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Audio output 1-ch, RCA (Linear, 1kΩ) Giải mã Độ phân giải xem trực tiếp/xem lại 6 MP/5 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF Khả năng 4-ch@1080p Mạng Giao thức TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, H..

3.620.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 4 Kênh Hikvision DS-7604NI-E1/4P

Đầu Ghi Hình NVR 4 Kênh Hikvision DS-7604NI-E1/4P

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7604NI-E1/4P Cổng vào Video/Audio Cổng vào IP video 4-ch Cổng vào 2 chiều Two-way audio 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) Mạng Băng thông vào 40 Mbps Băng thông ra 80 Mbps Kết nối từ xa 32 Cổng ra Video/Audio output Độ phân giải 6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/ VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Độ phân giải cổng ra HDMI/VGA 1-ch, resolution: 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Cổng ra audio 1-ch, RCA (Linear, 1kΩ) Giải mã Xem trực tiếp/xem lại 6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF Khả năng 4-ch@1080p Mạng Giao thức TCP/IP, DHCP, iSCSI, UPnP™, HTTPS Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP,..

5.320.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 4 Kênh Hikvision DS-7604NI-K1

Đầu Ghi Hình NVR 4 Kênh Hikvision DS-7604NI-K1

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7604NI-K1 Cổng vào Video/Audio Cổng vào IP video 4-ch Băng thông vào 40 Mbps Băng thông ra 80 Mbps Cổng ra Video/Audio Độ phân giải cổng ra HDMI/VGA HDMI: 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz VGA: 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Cổng ra audio 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) Giải mã Chuẩn H.265/H.264/H.264+ Độ phân giải 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/ VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Xem lại đồng thời 4-ch Khả năng 2-ch @ 4 MP (30fps) Mạng Giao thức TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS..

4.100.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 4 Kênh Hikvision DS-7604NI-K1/4P(B)

Đầu Ghi Hình NVR 4 Kênh Hikvision DS-7604NI-K1/4P(B)

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7604NI-K1/4P (B) Cổng vào Video/Audio Cổng vào IP video 4-ch Up to 8 MP resolution Cổng audio 2 chiều 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω) Mạng Băng thông vào 40 Mbps Băng thông ra 80 Mbps Cổng ra Video/Audio Độ phân giải 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF Độ phân giải cổng HDMI 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz; HDMI/VGA simultaneous output Độ phân giải cổng VGA 1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz ; HDMI/VGA simultaneous output Cổng ra audio 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) Giải mã..

4.820.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7108NI-Q1

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7108NI-Q1

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7108NI-Q1 Cổng vào video Cổng vào IP video 8-ch Up to 4 MP resolution Mạng Băng thông vào 60 Mbps Băng thông ra 60 Mbps Cổng ra video Độ phân giải 4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF Độ phân giải HDMI/VGA 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Giải mã Chuẩn H.265+/H.265/ H.264+/H.264 Độ phân giải xem trực tiếp/tua lại 4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF Xem lại đồng thời 8-ch Khả năng 1-ch @ 4 MP / 2-ch @ 1080p Mạng Giao thức TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP,UPnP™ Ổ cứng SATA 1 SATA interface Khả năng Up to 6TB capacity for each disk ..

2.490.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7108NI-Q1/8P

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7108NI-Q1/8P

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7108NI-Q1/8P Cổng vào video Cổng IP video input 8-ch Up to 4 MP resolution Mạng Băng thông vào 60 Mbps Băng thông ra 60 Mbps Cổng ra video Độ phân giải 4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF Độ phân giải cổng ra HDMI/VGA 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Giải mã Chuẩn H.265+/H.265/ H.264+/H.264 Độ phân giải xem trực tiếp/xem lại 4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF Xem lại đồng thời 8-ch Khả năng 1-ch @ 4 MP / 2-ch @ 1080p Mạng Giao thức TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP,UPnP™ Ổ cứng SATA 1 SATA interface Khả năng Up to 6TB capacity for each..

4.910.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7108NI-Q1/8P/M

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7108NI-Q1/8P/M

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7108NI-Q1/8P/M Cổng vào Camera IP video 8-ch Up to 4 MP resolution Mạng Băng thông vào 60 Mbps Băng thông ra 60 Mbps Cổng ra video Độ phân giải 4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF Độ phân giải HDMI/VGA 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Giải mã Chuẩn H.265+/H.265/ H.264+/H.264 Độ phân giải xem trực tiếp/xem lại 4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF Xem lại đồng thời 8-ch Khả năng 1-ch @ 4 MP / 2-ch @ 1080p Quản lý mạng Giao thức TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP,UPnP™ Ổ cứng SATA 1 SATA interface Khả năng Up to 6TB capacity fo..

5.070.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7108NI-Q1/M

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7108NI-Q1/M

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7108NI-Q1/M Cổng vào video Camera IP video 8-ch Up to 4 MP resolution Mạng Băng thông vào 60 Mbps Băng thông ra 60 Mbps Cổng ra video Độ phân giải 4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF Độ phân giải cổng ra HDMI/VGA 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Giải mã Chuẩn H.265+/H.265/ H.264+/H.264 Độ phân giả xem trực tiếp/xem lại 4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF Xem lại đồng thời 8-ch Khả năng 1-ch @ 4 MP / 2-ch @ 1080p Mạng Giao thức TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP,UPnP™ Ổ cứng SATA 1 SATA interface Khả năng Up to 6TB capacity for each disk..

2.660.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7608NI-E1

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7608NI-E1

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7608NI-E1 Cổng vào Video/Audio Cổng IP video input 8-ch Cổng audio 2 chiều 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) Mạng Băng thông vào 80 Mbps Băng thông ra 80 Mbps Kết nối từ xa 32 Cổng ra Video/Audio Độ phân giải 6 MP/5 MP/4MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF /DCIF/2CIF/CIF/QCIF Độ phân giải cổng HDMI/VGA 1-ch, resolution: 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Audio output 1-ch, RCA (Linear, 1kΩ) Giải mã Độ phân giải xem trực tiếp/xem lại 6 MP/5 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF Khả năng 8-ch@720p, 5-ch@1080p Mạng Giao thức TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPn..

3.860.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7608NI-E2

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7608NI-E2

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7608NI-E2 Cổng vào Video/Audio Cổng vào IP video 8-ch Cổng audio 2 chiều 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) Mạng Băng thông vào 80 Mbps Băng thông ra 80 Mbps Kết nối từ xa 32 Cổng ra Video/Audio Độ phân giải 6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Độ phân giải cổng HDMI/VGA 1-ch, resolution: 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Cổng ra audio 1-ch, RCA (Linear, 1kΩ) Giải mã Độ phân giải xem trực tiếp/xem lại 6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Khả năng 8-ch@720p, 5-ch@1080p Mạng Giao thức TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP&t..

4.910.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7608NI-E2/8P

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7608NI-E2/8P

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7608NI-E2/8P Cổng vào Video/Audio Cổng vào IP video 8-ch Cổng vào 2 chiều Two-way audio 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) Mạng Băng thông vào 80 Mbps Băng thông ra 80 Mbps Kết nối từ xa 32 Cổng ra Video/Audio output Độ phân giải 6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/ VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Độ phân giải cổng ra HDMI/VGA 1-ch, resolution: 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Cổng ra audio 1-ch, RCA (Linear, 1kΩ) Giải mã Xem trực tiếp/xem lại 6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF Khả năng 8-ch@720p, 5-ch@1080p Mạng Giao thức TCP/IP, DHCP, iSCSI, UPnP™, HTTPS Hik-Connect, DNS,..

8.370.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7608NI-K1(B)

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7608NI-K1(B)

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7608NI-K1 (B) Cổng vào Video/Audio Cổng vào IP video 8-ch Up to 8 MP resolution Cổng audio 2 chiều 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω) Mạng Băng thông vào 80 Mbps Băng thông ra 80 Mbps Cổng ra Video/Audio Độ phân giải 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Độ phân giải cổng HDMI 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Độ phân giải cổng VGA 1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Cổng ra audio 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) Giải mã Chuẩn H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 Độ phân giải xem trực t..

3.540.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7608NI-K1/8P(B)

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7608NI-K1/8P(B)

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7604NI-K1/8P (B) Cổng vào Video/Audio Cổng vào IP video 8-ch Up to 8 MP resolution Cổng audio 2 chiều 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω) Mạng Băng thông vào 80 Mbps Băng thông ra 80 Mbps Cổng ra Video/Audio Độ phân giải 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF Độ phân giải cổng HDMI 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Độ phân giải cổng VGA 1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Cổng ra audio 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) Giải mã Chuẩn H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 Độ phân giải xem tr..

6.430.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7608NI-K1/W

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7608NI-K1/W

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7608NI-K1/W Cổng vào Video/Audio Cổng vào IP video 8-ch Băng thông vào 50 Mbps Cổng ra Video/Audio Cổng ra HDMI/VGA 1-ch, resolution: 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Cổng ra audio 1-ch, RCA (linear, 1 KΩ) Giải mã Độ phân giải 5 M/4 M/3 M/1080p/1.3 M/720p Xem lại đồng thời 8-ch Khả năng 4-ch@1080p Ổ cứng SATA 1 SATA interface Khả năng Up to 6 TB capacity for each disk Wifi Tần sô 2.4 GHz Ăn ten 2*2MIMO. External antennas. PA and LNA modules are supported. Tốc độ truyền 300 Mbps Chuẩn IEEE 802.11b/g/n Giao diện Cổng mạng 1, RJ45 100M Ethernet interface ..

5.950.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7608NI-K2

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7608NI-K2

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7608NI-K2 Cổng vào Video/Audio Cổng vào IP video 8-ch Băng thông vào 80 Mbps Băng thông ra 160 Mbps Cổng ra Video/Audio Độ phân giải cổng ra HDMI 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Độ phân giải cổng ra VGA 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Cổng ra audio 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) Giải mã Chuẩn H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 Độ phân giải 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Xem lại đồng thời 8-ch Khả năng 2-ch @ 8 MP (25fps) / 4-ch @ 4MP (30fps) / 8-ch @ 1080p (30fps) M..

6.680.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7608NI-K2/8P

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7608NI-K2/8P

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7608NI-K2/8P Cổng vào Video/Audio Cổng vào IP video 8-ch Băng thông vào 80 Mbps Băng thông ra 160 Mbps Cổng ra Video/Audio Độ phân giải cổng ra HDMI 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Độ phân giải cổng ra VGA 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Cổng ra audio 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) Giải mã Chuẩn H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 Độ phân giải 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Xem lại đồng thời 8-ch Khả năng 2-ch @ 8 MP (25fps) / 4-ch @ 4MP (30fps) / 8-ch @ 1080p (30fps) ..

9.970.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 38 của 38 (1 Trang)