Hiển thị:
Đầu Ghi Hình NVR 4 Kênh Hikvision DS-7104NI-Q1

Đầu Ghi Hình NVR 4 Kênh Hikvision DS-7104NI-Q1

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7104NI-Q1 Cổng vào video Cổng vào IP video 4-ch Up to 4 MP resolution Mạng Băng thông vào 40 Mbps Băng thông ra 60 Mbps Cổng ra video Độ phân giải 4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF Độ phân giải HDMI/VGA 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Giải mã Chuẩn H.265+/H.265/ H.264+/H.264 Độ phân giải xem trực tiếp/tua lại 4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF Xem lại đồng thời 4-ch Khả năng 1-ch @ 4 MP / 2-ch @ 1080p Mạng Giao thức TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP,UPnP™ Ổ cứng SATA 1 SATA interface Khả năng Up to 6TB capacity for each di..

2.010.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 4 Kênh Hikvision DS-7104NI-Q1/4P

Đầu Ghi Hình NVR 4 Kênh Hikvision DS-7104NI-Q1/4P

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7104NI-Q1/4P Cổng vào video Cổng IP video input 4-ch Up to 4 MP resolution Mạng Băng thông vào 40 Mbps Băng thông ra 60 Mbps Cổng ra video Độ phân giải 4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF Độ phân giải cổng ra HDMI/VGA 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Giải mã Chuẩn H.265+/H.265/ H.264+/H.264 Độ phân giải xem trực tiếp/xem lại 4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF Xem lại đồng thời 4-ch Khả năng 1-ch @ 4 MP / 2-ch @ 1080p Mạng Giao thức TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP,UPnP™ Ổ cứng SATA 1 SATA interface Khả năng Up to 6TB capacity for each..

3.620.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 4 Kênh Hikvision DS-7104NI-Q1/4P/M

Đầu Ghi Hình NVR 4 Kênh Hikvision DS-7104NI-Q1/4P/M

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7104NI-Q1/4P/M Cổng vào Camera IP video 4-ch Up to 4 MP resolution Mạng Băng thông vào 40 Mbps Băng thông ra 60 Mbps Cổng ra video Độ phân giải 4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF Độ phân giải HDMI/VGA 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Giải mã Chuẩn H.265+/H.265/ H.264+/H.264 Độ phân giải xem trực tiếp/xem lại 4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF Xem lại đồng thời 4-ch Khả năng 1-ch @ 4 MP / 2-ch @ 1080p Quản lý mạng Giao thức TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP,UPnP™ Ổ cứng SATA 1 SATA interface Khả năng Up to 6TB capacity fo..

3.780.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 4 Kênh Hikvision DS-7104NI-Q1/M

Đầu Ghi Hình NVR 4 Kênh Hikvision DS-7104NI-Q1/M

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7104NI-Q1/M Cổng vào video Camera IP video 4-ch Up to 4 MP resolution Mạng Băng thông vào 40 Mbps Băng thông ra 60 Mbps Cổng ra video Độ phân giải 4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF Độ phân giải cổng ra HDMI/VGA 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Giải mã Chuẩn H.265+/H.265/ H.264+/H.264 Độ phân giả xem trực tiếp/xem lại 4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF Xem lại đồng thời 4-ch Khả năng 1-ch @ 4 MP / 2-ch @ 1080p Mạng Giao thức TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP,UPnP™ Ổ cứng SATA 1 SATA interface Khả năng Up to 6TB capacity for each disk..

2.170.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 4 Kênh Hikvision DS-7604NI-E1

Đầu Ghi Hình NVR 4 Kênh Hikvision DS-7604NI-E1

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7604NI-E1 Cổng vào Video/Audio Cổng IP video input 4-ch Cổng audio 2 chiều 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) Mạng Băng thông vào 40 Mbps Băng thông ra 80 Mbps Kết nối từ xa 32 Cổng ra Video/Audio Độ phân giải 6 MP/5 MP/4MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF /DCIF/2CIF/CIF/QCIF Độ phân giải cổng HDMI/VGA 1-ch, resolution: 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Audio output 1-ch, RCA (Linear, 1kΩ) Giải mã Độ phân giải xem trực tiếp/xem lại 6 MP/5 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF Khả năng 4-ch@1080p Mạng Giao thức TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, H..

3.620.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 4 Kênh Hikvision DS-7604NI-E1/4P

Đầu Ghi Hình NVR 4 Kênh Hikvision DS-7604NI-E1/4P

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7604NI-E1/4P Cổng vào Video/Audio Cổng vào IP video 4-ch Cổng vào 2 chiều Two-way audio 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) Mạng Băng thông vào 40 Mbps Băng thông ra 80 Mbps Kết nối từ xa 32 Cổng ra Video/Audio output Độ phân giải 6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/ VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Độ phân giải cổng ra HDMI/VGA 1-ch, resolution: 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Cổng ra audio 1-ch, RCA (Linear, 1kΩ) Giải mã Xem trực tiếp/xem lại 6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF Khả năng 4-ch@1080p Mạng Giao thức TCP/IP, DHCP, iSCSI, UPnP™, HTTPS Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP,..

5.320.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 4 Kênh Hikvision DS-7604NI-K1

Đầu Ghi Hình NVR 4 Kênh Hikvision DS-7604NI-K1

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7604NI-K1 Cổng vào Video/Audio Cổng vào IP video 4-ch Băng thông vào 40 Mbps Băng thông ra 80 Mbps Cổng ra Video/Audio Độ phân giải cổng ra HDMI/VGA HDMI: 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz VGA: 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Cổng ra audio 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) Giải mã Chuẩn H.265/H.264/H.264+ Độ phân giải 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/ VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Xem lại đồng thời 4-ch Khả năng 2-ch @ 4 MP (30fps) Mạng Giao thức TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS..

4.100.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 4 Kênh Hikvision DS-7604NI-K1/4P(B)

Đầu Ghi Hình NVR 4 Kênh Hikvision DS-7604NI-K1/4P(B)

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7604NI-K1/4P (B) Cổng vào Video/Audio Cổng vào IP video 4-ch Up to 8 MP resolution Cổng audio 2 chiều 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω) Mạng Băng thông vào 40 Mbps Băng thông ra 80 Mbps Cổng ra Video/Audio Độ phân giải 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF Độ phân giải cổng HDMI 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz; HDMI/VGA simultaneous output Độ phân giải cổng VGA 1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz ; HDMI/VGA simultaneous output Cổng ra audio 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) Giải mã..

4.820.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7108NI-Q1

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7108NI-Q1

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7108NI-Q1 Cổng vào video Cổng vào IP video 8-ch Up to 4 MP resolution Mạng Băng thông vào 60 Mbps Băng thông ra 60 Mbps Cổng ra video Độ phân giải 4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF Độ phân giải HDMI/VGA 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Giải mã Chuẩn H.265+/H.265/ H.264+/H.264 Độ phân giải xem trực tiếp/tua lại 4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF Xem lại đồng thời 8-ch Khả năng 1-ch @ 4 MP / 2-ch @ 1080p Mạng Giao thức TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP,UPnP™ Ổ cứng SATA 1 SATA interface Khả năng Up to 6TB capacity for each disk ..

2.490.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7108NI-Q1/8P

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7108NI-Q1/8P

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7108NI-Q1/8P Cổng vào video Cổng IP video input 8-ch Up to 4 MP resolution Mạng Băng thông vào 60 Mbps Băng thông ra 60 Mbps Cổng ra video Độ phân giải 4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF Độ phân giải cổng ra HDMI/VGA 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Giải mã Chuẩn H.265+/H.265/ H.264+/H.264 Độ phân giải xem trực tiếp/xem lại 4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF Xem lại đồng thời 8-ch Khả năng 1-ch @ 4 MP / 2-ch @ 1080p Mạng Giao thức TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP,UPnP™ Ổ cứng SATA 1 SATA interface Khả năng Up to 6TB capacity for each..

4.910.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7108NI-Q1/8P/M

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7108NI-Q1/8P/M

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7108NI-Q1/8P/M Cổng vào Camera IP video 8-ch Up to 4 MP resolution Mạng Băng thông vào 60 Mbps Băng thông ra 60 Mbps Cổng ra video Độ phân giải 4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF Độ phân giải HDMI/VGA 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Giải mã Chuẩn H.265+/H.265/ H.264+/H.264 Độ phân giải xem trực tiếp/xem lại 4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF Xem lại đồng thời 8-ch Khả năng 1-ch @ 4 MP / 2-ch @ 1080p Quản lý mạng Giao thức TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP,UPnP™ Ổ cứng SATA 1 SATA interface Khả năng Up to 6TB capacity fo..

5.070.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7108NI-Q1/M

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7108NI-Q1/M

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7108NI-Q1/M Cổng vào video Camera IP video 8-ch Up to 4 MP resolution Mạng Băng thông vào 60 Mbps Băng thông ra 60 Mbps Cổng ra video Độ phân giải 4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF Độ phân giải cổng ra HDMI/VGA 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Giải mã Chuẩn H.265+/H.265/ H.264+/H.264 Độ phân giả xem trực tiếp/xem lại 4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF Xem lại đồng thời 8-ch Khả năng 1-ch @ 4 MP / 2-ch @ 1080p Mạng Giao thức TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP,UPnP™ Ổ cứng SATA 1 SATA interface Khả năng Up to 6TB capacity for each disk..

2.660.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7608NI-E1

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7608NI-E1

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7608NI-E1 Cổng vào Video/Audio Cổng IP video input 8-ch Cổng audio 2 chiều 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) Mạng Băng thông vào 80 Mbps Băng thông ra 80 Mbps Kết nối từ xa 32 Cổng ra Video/Audio Độ phân giải 6 MP/5 MP/4MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF /DCIF/2CIF/CIF/QCIF Độ phân giải cổng HDMI/VGA 1-ch, resolution: 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Audio output 1-ch, RCA (Linear, 1kΩ) Giải mã Độ phân giải xem trực tiếp/xem lại 6 MP/5 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF Khả năng 8-ch@720p, 5-ch@1080p Mạng Giao thức TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPn..

3.860.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7608NI-E2

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7608NI-E2

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7608NI-E2 Cổng vào Video/Audio Cổng vào IP video 8-ch Cổng audio 2 chiều 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) Mạng Băng thông vào 80 Mbps Băng thông ra 80 Mbps Kết nối từ xa 32 Cổng ra Video/Audio Độ phân giải 6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Độ phân giải cổng HDMI/VGA 1-ch, resolution: 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Cổng ra audio 1-ch, RCA (Linear, 1kΩ) Giải mã Độ phân giải xem trực tiếp/xem lại 6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Khả năng 8-ch@720p, 5-ch@1080p Mạng Giao thức TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP&t..

4.910.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7608NI-E2/8P

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7608NI-E2/8P

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7608NI-E2/8P Cổng vào Video/Audio Cổng vào IP video 8-ch Cổng vào 2 chiều Two-way audio 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) Mạng Băng thông vào 80 Mbps Băng thông ra 80 Mbps Kết nối từ xa 32 Cổng ra Video/Audio output Độ phân giải 6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/ VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Độ phân giải cổng ra HDMI/VGA 1-ch, resolution: 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Cổng ra audio 1-ch, RCA (Linear, 1kΩ) Giải mã Xem trực tiếp/xem lại 6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF Khả năng 8-ch@720p, 5-ch@1080p Mạng Giao thức TCP/IP, DHCP, iSCSI, UPnP™, HTTPS Hik-Connect, DNS,..

8.370.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7608NI-K1(B)

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7608NI-K1(B)

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7608NI-K1 (B) Cổng vào Video/Audio Cổng vào IP video 8-ch Up to 8 MP resolution Cổng audio 2 chiều 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω) Mạng Băng thông vào 80 Mbps Băng thông ra 80 Mbps Cổng ra Video/Audio Độ phân giải 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Độ phân giải cổng HDMI 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Độ phân giải cổng VGA 1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Cổng ra audio 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) Giải mã Chuẩn H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 Độ phân giải xem trực t..

3.540.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7608NI-K1/8P(B)

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7608NI-K1/8P(B)

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7604NI-K1/8P (B) Cổng vào Video/Audio Cổng vào IP video 8-ch Up to 8 MP resolution Cổng audio 2 chiều 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω) Mạng Băng thông vào 80 Mbps Băng thông ra 80 Mbps Cổng ra Video/Audio Độ phân giải 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF Độ phân giải cổng HDMI 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Độ phân giải cổng VGA 1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Cổng ra audio 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) Giải mã Chuẩn H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 Độ phân giải xem tr..

6.430.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7608NI-K1/W

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7608NI-K1/W

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7608NI-K1/W Cổng vào Video/Audio Cổng vào IP video 8-ch Băng thông vào 50 Mbps Cổng ra Video/Audio Cổng ra HDMI/VGA 1-ch, resolution: 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Cổng ra audio 1-ch, RCA (linear, 1 KΩ) Giải mã Độ phân giải 5 M/4 M/3 M/1080p/1.3 M/720p Xem lại đồng thời 8-ch Khả năng 4-ch@1080p Ổ cứng SATA 1 SATA interface Khả năng Up to 6 TB capacity for each disk Wifi Tần sô 2.4 GHz Ăn ten 2*2MIMO. External antennas. PA and LNA modules are supported. Tốc độ truyền 300 Mbps Chuẩn IEEE 802.11b/g/n Giao diện Cổng mạng 1, RJ45 100M Ethernet interface ..

5.950.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7608NI-K2

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7608NI-K2

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7608NI-K2 Cổng vào Video/Audio Cổng vào IP video 8-ch Băng thông vào 80 Mbps Băng thông ra 160 Mbps Cổng ra Video/Audio Độ phân giải cổng ra HDMI 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Độ phân giải cổng ra VGA 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Cổng ra audio 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) Giải mã Chuẩn H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 Độ phân giải 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Xem lại đồng thời 8-ch Khả năng 2-ch @ 8 MP (25fps) / 4-ch @ 4MP (30fps) / 8-ch @ 1080p (30fps) M..

6.680.000 VNĐ

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7608NI-K2/8P

Đầu Ghi Hình NVR 8 Kênh Hikvision DS-7608NI-K2/8P

DOWNLOAD BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT Model DS-7608NI-K2/8P Cổng vào Video/Audio Cổng vào IP video 8-ch Băng thông vào 80 Mbps Băng thông ra 160 Mbps Cổng ra Video/Audio Độ phân giải cổng ra HDMI 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Độ phân giải cổng ra VGA 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Cổng ra audio 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) Giải mã Chuẩn H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 Độ phân giải 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Xem lại đồng thời 8-ch Khả năng 2-ch @ 8 MP (25fps) / 4-ch @ 4MP (30fps) / 8-ch @ 1080p (30fps) ..

9.970.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 20 của 20 (1 Trang)